Endeksler
                1075 - 1081                   
                                        
                                        
         NAKDİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI         
               HAKKINDA YÖNETMELİK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  3.5.1981, No: 8/2832        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  3.11.1980, No: 2330         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  20.5.1981, No: 17345         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 20,  S. 1660       
                                        
             Durumu    :  25/11/1992 tarih ve 92/3809 Sayılı  
                      Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe 
                      giren "Nakdi Tazminat ve Aylık    
                      Bağlanması Hakkında Yönetmelik"in  
                      20 nci maddesiyle yürürlükten    
                      kaldırılmış olup, yeniden düzenlenen 
                      mezkür yönetmelik 3 üncü ciltte yer 
                      almıştır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1993 (Ek-14)