Endeksler
                 781 - 827                   
                                        
         TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN PERSONEL SEFERBER          
            OLMA HAZIRLIKLARI YÖNETMELİĞİ              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  22.4.1974, No: 7/8113        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  16.6.1927, No: 1076         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  13.5.1974, No: 14885         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 13, S.912         
                                        
  Durumu : 13/12/1991 tarih ve 91/2513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü- 
       rürlüğe giren "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yö- 
       netmeliği"nin 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup,  
       yeniden düzenlenen mezkür yönetmelik 3 üncü ciltte yer almıştır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)