Endeksler
                699-713                     
                                        
       BAKANLIKLAR, DEVLET TEŞEKKÜLLERİ, ÜNİVERSİTELERLE         
        ÖZEL MÜESSESE VE ŞAHISLARIN; HARİTA VE HARiTA          
         BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ           
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.6.1973, No: 7/6526          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 22.4.1341, No: 657           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 31.10.1973, No: 14698          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 12, S. 3028          
  Durumu              : Bu yönetmelik,5/7/1994 tarih ve 94/5856 
                    sayılı Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldı-
                    rılmış olup,bu konudaki yeni yönetmelik,
                    Yönetmelikler Külliyatının 3 üncü cil- 
                    dinde yayımlanmıştır.