Endeksler
                                        
          SAKATLARIN VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN               
         ÇALIŞTIRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.12.1971, No: 7/3600         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No: 1475           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21.1.1972, No: 14079          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 11, S. 309          
                                        
  Durumu : Bu Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden 1475 sayılı İş Kanununun  
       25 inci maddesi 29/7/1983 tarih ve 2869 sayılı Kanunla değiştiril- 
       miş ve bu değişiklik sonucu, sakatların ve eski hükümlülerin    
       istihdamına ilişkin usul ve esasların tüzükle belirleneceği hükme 
       bağlanmış ve sözkonusu tüzükler yürürlüğe konulmuş olduğundan,   
       uygulanma imkanı kalmayan bu Yönetmelik külliyattan çıkarılmıştır.