Endeksler
                                        
        ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ         
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 3.2.1971, No: 7/1901        
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 21.6.1927, No: 1111        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 20.2.1971, No: 13756        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 10, S. 494       
                                        
                                        
  Durumu                 : Bu Yönetmelik, 6/11/1996 tarih ve 
                       96/8792 sayılı Yönetmelik ile yü- 
                       rürlükten kaldırılmış olup, bu   
                       konudaki yeni yönetmelik, Yönetme- 
                       likler Külliyatının 3 üncü cildinde
                       yayımlanmıştır.