Endeksler
                 531 - 543                   
                                        
                                        
         DEVLET TARAFINDAN KULLANILAN BİNALARIN             
         YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.8.1966, No: 6/6851          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.8.1966, No: 12386          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 5, S. 2709          
                                        
  Durumu: 26/10/1995 tarih ve 95/7477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
      lüğe giren "Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönet-  
      melik"in 118 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, yeni-  
      den düzenlenen mezkur yönetmelik 3 üncü ciltte yer almıştır.