Endeksler
          FİLMLERİN VE FİLM SENARYOLARININ              
           DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK               
                                        
   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23.8.1983, No: 83/7006         
   İlgili Kanunun Tarihi      : 4.7.1934, No: 2559          
   Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 2.12.1983, No: 18239          
   Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi:22, S. 2852          
                                        
  Durumu  : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı 
        Kanunun 6 ncı maddesi, ek ve değişiklikleri ile birlikte; 3257  
        sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, 
        kanuni dayanağı ve uygulanma imkanı kalmamış olan mezkür Tüzük  
        metni Külliyattan çıkarılmıştır.