Madde 40 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
  
(I) SAYILI CETVEL
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI
 
 
Müsteşar
Müsteşar Yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Yardımcı Hizmet Birimleri
Müsteşar
1) Müsteşar Yardımcısı,
1) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
 
1) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
1) Personel Dairesi 
Başkanlığı,
 
2) Müsteşar Yardımcısı,
2) Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel   
   Müdürlüğü,
 
2) Araştırma, Planlama ve 
  Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
2) İdarî ve Malî İşler Dairesi 
  Başkanlığı,
 
3) Müsteşar Yardımcısı,
3) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
  Müdürlüğü,
 
3) Hukuk Müşavirliği,
3) Savunma Sekreterliği,
 
4) Müsteşar Yardımcısı.
4) Telif Hakları ve Sinema Genel 
  Müdürlüğü,
 
4) Bakanlık Müşavirleri,
4) Özel Kalem Müdürlüğü.
 
 
5) Yatırım ve İşletmeler Genel
   Müdürlüğü,
 
5) Basın ve Halkla İlişkiler
   Müşavirliği.
 
 
 
6) Araştırma ve Eğitim Genel 
  Müdürlüğü,
 
 
 
 
 
7) Tanıtma Genel Müdürlüğü,
 
 
 
 
 
8) Millî Kütüphane Başkanlığı,
 
 
 
 
 
9) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
  Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
 
 
 
 
( I ) SAYILI LİSTE
KURUMU    
: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
 
 
 
TEŞKİLATI  
: MERKEZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
 
 
 
 
 
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TUTULU 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAM
GİH
MÜSTEŞAR
 
GİH
MÜSTEŞAR YARDIMCISI
 
GİH
BAKANLIK MÜŞAVİRİ
 
GİH
TEFTİŞ KUR.BŞK.
 
GİH
A.P.K. KURULU BAŞKANI
 
GİH
GÜZEL SANATLAR GN.MD.
 
GİH
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GN. MD.
 
GİH
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GN. MD.
 
GİH
TELİF HAKLARI VE SİNEMA GN. MD.
 
GİH
YATIRIM VE İŞLETMELER GN. MD.
 
GİH
TANITMA GN. MD.
 
GİH
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GN. MD.
 
GİH
MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI
 
GİH
DIŞ İLİŞK. VE AVR. BİR. KOOR. DAİ. BŞK.
 
GİH
GENEL MÜDÜR YRD.
 
GİH
MİLLİ KÜTÜPHANE BŞK. YRD.
 
GİH
BASIN VE HALKLA İLİŞ.MÜŞAVİRİ
 
GİH
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI
 
GİH
İDARİ VE MALİ İŞLER D.BŞK.
 
GİH
1. HUKUK MÜŞAVİRİ
 
GİH
DAİRE BAŞKANI
 
GİH
HUKUK MÜŞAVİRİ
 
GİH
HUKUK MÜŞAVİRİ
 
GİH
SAVUNMA SEKRETERİ
 
GİH
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
 
GİH
BAŞMÜFETTİŞ
 
GİH
BAŞKONTROLÖR
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
KONTROLÖR
 
GİH
KONTROLÖR
 
GİH
KONTROLÖR
 
GİH
KONTROLÖR
 
GİH
KONTROLÖR
 
GİH
MÜFETTİŞ YARDIMCISI
 
GİH
STAJYER KONTROLÖR
 
GİH
STAJYER KONTROLÖR
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
KÜLTÜR VE TURİZM UZMANI
 
GİH
KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YRD.
 
GİH
UZMAN
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
APK. UZMANI
 
GİH
EĞİTİM UZMANI
 
GİH
SİVİL SAVUNMA UZMANI
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
REHBER
 
GİH
REHBER
 
GİH
REHBER
 
GİH
MÜTERCİM
 
GİH
MÜTERCİM
 
GİH
MÜTERCİM
 
GİH
MÜTERCİM
 
GİH
MÜTERCİM
 
GİH
RAPORTÖR
 
GİH
RAPORTÖR
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
 
GİH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
 
SH
DİŞ TABİBİ
 
SH
DAİRE TABİBİ
 
SH
DAİRE TABİBİ
 
SH
DAİRE TABİBİ
 
SH
DAİRE TABİBİ
 
SH
PSİKOLOG
 
SH
PSİKOLOG
 
SH
BİYOLOG
 
SH
LABORANT
 
SH
SAĞLIK TEKNİSYENİ
 
SH
HEMŞİRE
 
SH
HEMŞİRE
 
SH
HEMŞİRE
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
İSTATİSTİKÇİ
 
TH
İSTATİSTİKÇİ
 
TH
İSTATİSTİKÇİ
 
TH
EKONOMİST
 
TH
DEKORATÖR
 
TH
TEKNİKER
 
TH
FEN MEMURU
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TOPOGRAF
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
YH
TEKNİSYEN YARDIMCISI
 
YH
TEKNİSYEN YARDIMCISI
 
YH
TEKNİSYEN YARDIMCISI
 
YH
TEKNİSYEN YARDIMCISI
 
YH
TEKNİSYEN YARDIMCISI
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
AŞÇI
 
YH
AŞÇI
 
YH
AŞÇI
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
BEKÇİ 
 
YH
BEKÇİ 
 
YH
BEKÇİ 
 
YH
BEKÇİ 
 
YH
BEKÇİ 
 
YH
BEKÇİ 
 
YH
BEKÇİ 
 
YH
DAĞITICI
 
YH
DAĞITICI
 
YH
DAĞITICI
 
YH
DAĞITICI
 
YH
DAĞITICI
 
YH
DAĞITICI
 
 
 
TOPLAM
 
 
( I ) SAYILI LİSTE
KURUMU    
: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
 
 
 
TEŞKİLATI  
: TAŞRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TUTULU 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAM
GİH
BÖL. DEV. SENF. ORK.MD.
 
GİH
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ
 
GİH
İL KÜLTÜR VE TURİZM MD. YRD.
 
GİH
İST. ATATÜRK KÜL.MRK. MD.
 
GİH
ANK. ATATÜRK KÜL.MRK.MD.
 
GİH
İST. ATATÜRK KÜL.MRK. MD.YRD.
 
GİH
ANK.ATATÜRK KÜL.MRK.MD.YRD.
 
GİH
ANK. RESİM HEYKEL MÜZESİ MD.
 
GİH
BASMA YAZI VE RES. DRL. MD.
 
GİH
CUMHURBAŞKANLIĞI SENF. ORK. MD.
 
GİH
DEV. GÜZEL SANAT. GALERİ MD.
 
GİH
DEV. KLASİK TÜRK MÜZ. KOR.MD.
 
GİH
DEV. TÜRK MÜZ. TOP. MD.
 
GİH
DEV. TÜRK HALK MÜZ. KO. MD.
 
GİH
DEV. MOD.DANS TOP. MD.
 
GİH
DEV. SENF. ORK. MD.
 
GİH 
DEV. MOD. FOLK MÜZ. TOP.MD.
 
GİH 
TÜRK TASAVVUF MÜZ.TOP.MD.
 
GİH
DEV. ÇOK SES. MÜZ. KO. MD.
 
GİH
DEV. HALK DANS. TOP. MD.
 
GİH
ATATÜRK KÜL. M. AL. TES. VE İŞ. MD.
 
GİH
TELİF HAKLARI VE SİNEMA MD.
 
GİH
DEV. GELEN. TÜRK. TIY. TOP. MD.
 
GİH
TAR. TÜRK MÜZİĞİ TOP. MD.
 
GİH
DEV. TÜRK DÜN. DANS VE MÜZ. TOP. MD.
 
GİH
DEV. HALK OZAN. TOP. MD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.
 
GİH
MÜZE MÜD.
 
GİH
MÜZE MÜD.
 
GİH
MÜZE MÜD.
 
GİH
RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GAL. MD.
 
GİH
REST. VE KONS. MRK. LAB. MD.
 
GİH
RÖLÖVE VE ANITLAR MD.
 
GİH
KORUMA KURULU BÜRO MÜD.
 
GİH
TURİZM EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ
 
GİH
TURİZM AŞÇ.EĞ.MER.MÜD.
 
GİH
BASMA YAZI VE RES. DRL. MD.YRD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.YRD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.YRD.
 
GİH
KÜTÜPHANE MÜD.YRD.
 
GİH
MÜZE MÜD. YRD.
 
GİH
RESİM HEY. MÜZESİ VE GAL. MD. YRD.
 
GİH
RESİM HEYKEL MÜZESİ MD. YRD.
 
GİH
RES. VE KON. MRK. LB. MD. YRD.
 
GİH
RÖLÖVE VE ANITLAR MD. YRD.
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
ARAŞTIRMACI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
MÜZE ARAŞTIRMACISI
 
GİH
KİTAP PATALOĞU
 
GİH
KİTAP PATALOĞU
 
GİH
MÜTERCİM
 
GİH
FOTOĞRAFÇI
 
GİH
FOTOĞRAFÇI
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ENFORMASYON MEMURU
 
GİH
ENFORMASYON MEMURU
 
GİH
ENFORMASYON MEMURU
 
GİH
ENFORMASYON MEMURU
 
GİH
ENFORMASYON MEMURU
 
GİH
ENFORMASYON MEMURU
 
GİH
ENFORMASYON MEMURU
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
SH
DAİRE TABİBİ
 
SH
HEMŞİRE
 
SH
HEMŞİRE
 
TH
HEYKELTRAŞ
 
TH
HEYKELTRAŞ
 
TH
RESTORATÖR
 
TH
RESTORATÖR
 
TH
RESTORATÖR
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
JEOLOG
 
TH
JEOMORFOLOG
 
TH
KİMYAGER
 
TH
DEKORATÖR
 
TH
DEKORATÖR
 
TH
TEKNİKER
 
TH
TEKNİKER
 
TH
TEKNİKER
 
TH
TEKNİKER
 
TH
GRAFİKER
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TOPOGRAF
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
TH
TEKNİK RESSAM
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
AŞÇI
 
YH
AŞÇI
 
YH
AŞÇI
 
YH
AŞÇI
 
YH
AŞÇI
 
YH
AŞÇI
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
KALORİFERCİ
 
YH
İTFAİYECİ
 
YH
İTFAİYECİ
 
YH
İTFAİYECİ
 
YH
İTFAİYECİ
 
YH
İTFAİYECİ
 
YH
İTFAİYECİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
DAĞITICI
 
 
 
TOPLAM
 
 
( I ) SAYILI LİSTE
KURUMU    
: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
 
 
 
TEŞKİLATI  
: YURT DIŞI
 
 
 
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
 
 
 
 
 
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TUTULU 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAM
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞESİ
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞESİ
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞESİ
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRİ
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRİ
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞE YRD.
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞE YRD.
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİR YRD.
 
GİH
KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİR YRD.
 
 
 
TOPLAM
 
( I ) SAYILI LİSTE
KURUMU    
: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
 
 
 
TEŞKİLATI  
: DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
 
 
 
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
 
 
 
 
 
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
SERBEST 
KADRO 
ADEDİ
TUTULU 
KADRO 
ADEDİ
TOPLAM
GİH
İŞLETME MÜDÜRÜ
 
GİH
MERKEZ MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
SAYMAN
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
AYNİYAT MEMURU
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
TH
TEKNİSYEN
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
 
 
TOPLAM