Endeksler

		TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA
       SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUNBULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
   
	Kanun Numarası	: 4801     
	Kabul Tarihi 	: 30.1.2003    
         Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 04/02/2003 Sayı : 25014
 

Madde 1 - 13 Mart 2002 tarihinde Zagreb’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun 
bulunmuştur.


Madde 2 - Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
 
 
 Anlaşma Metni Film Olduğu İçin Eklenememiştir.