Endeksler

		SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU,
     ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE
	  TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA
  GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARA SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası	: 4784
Kabul Tarihi	: 08/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih :15/01/2003 Sayı :24994-Mükerrer
  

  Madde 1 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre gelir veya aylık almakta olanlara 1.1.2003-31.12.2003 
tarihleri arasında, genel bütçeden karşılanmak üzere, almakta oldukları aylık veya gelirlerine 
ilave olarak sosyal destek ödemesi yapılır. Sosyal destek ödemesinin miktarı ile usul ve 
esaslarını belirlemeye ve bu ödemeleri yukarıda sayılan kanunlar uyarınca aylık ve gelir 
tutarlarına göre aylar itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Sosyal destek ödemeleri gelir ve aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir kesintiye tabi 
tutulmaksızın net olarak ödenir.

  Madde 2 - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.