Endeksler

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA
    TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKÛMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA 
			DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN


	Kanun Numarası		: 4780
	Kabul Tarihi		: 02/01/2003
	Yayımlandığı R.Tarihi		: 08/01/2003  Sayı: 24987
   

   Madde 1 - 8.5.1984 tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke 
Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza 
Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   Madde 4 - Yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye’de yerine 
getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir.

   Madde 2 - 3002 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   Madde 12 - Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında verilen mahkûmiyet 
kararlarının, hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine getirilmesine Adalet Bakanı 
tarafından karar verilebilir.

   Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.