Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ
		     BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
   
	Kanun Numarası	: 4774     
	Kabul Tarihi 	: 13.12.2002    

 

 Madde 1 - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 
ncı Maddesinin ikinci fıkrasındaki “ideolojik veya anarşik eylemlere” ibaresi 
“terör eylemlerine” şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 78 inci Maddesine dördüncü 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan 
günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak 
seçimlerde Anayasanın 127 nci Maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin son 
fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci dönemi içinde yapılacak ilk ara 
seçimde uygulanmaz.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına 
sunulması halinde tümüyle oylanır.
 
 
 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ
SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI
 
 
Madde 1         :      Oylamaya katılan üye       : 501
                        Kabul               
    : 444
                        Ret                
      :  45
                        Çekimser             
   :   9
                        Geçersiz             
    :   -
                        Boş                
     :   3
 
Madde 2         :      Oylamaya katılan üye       : 489
                        Kabul               
    : 456
                        Ret                
      :  25
                        Çekimser             
   :   6
                        Geçersiz             
    :   1
                        Boş                
     :   1
 
Geçici Madde 1  :      Oylamaya katılan üye       : 475
                        Kabul               
    : 450
                        Ret                
      :  19
                        Çekimser             
   :   2
                        Geçersiz             
    :   2
                        Boş                
     :   2
 
Madde 3         :      Oylamaya katılan üye       : 462
                        Kabul               
    : 441
                        Ret                
      :  17
                        Çekimser             
   :   4
                        Geçersiz             
    :   -
                        Boş                
     :   -
 
TÜMÜ            :      Oylamaya katılan üye       : 465
                        Kabul               
    : 440
                        Ret                
      :  18
                        Çekimser             
   :   4
                        Geçersiz             
    :   -
                        Boş                
     :   3