Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 4726 SAYILI 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
	      İLE BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN
 
   
	Kanun Numarası	: 4772    
   	Kabul Tarihi 	: 8.8.2002    
	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 13/08/2002 Sayı : 24845
 
 
 

Madde 1 - 12.12.2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertibine (150 000 000 
000 000) liralık ek ödenek verilmiştir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 


 
                    (1) SAYILI CETVEL
                   13 00-MALİYE BAKANLIĞI
                                         
                                         
                                      
(MİLYON TL)
 
   Bölüm
   (Program)Kesim
   Alt ProgramÖdenek
   TürüMadde
   (Faaliyet-Proje)Harcama
   Kalemi 
   AÇIKLAMAHarcama
   KalemiMadde
   (Faaliyet-Proje) 
   Ödenek TürüKesim
   Alt ProgramBölüm
   Program
   930  MALİ TRANSFERLER  150.000.000
    08  DİĞER MALİ  150.000.000 
      TRANSFERLERLE İLGİLİ
   ÖDEMELER   
         
    3   150.000.000 
     356 Yedek Ödenek 150.000.000  
      (Bu ödenek, genel seçimin gerektirdiği giderler ile siyasi
   partilere yapılacak yardım
   içindir.)   
     900Transferler150.000.000