Endeksler

			18 MART GÜNÜNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ VE 
			  19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZİLER GÜNÜ
 			   İLÂN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4768     
   Kabul Tarihi 	: 27.6.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 03/07/2002 Sayı : 24804 
 
 

Madde 1 - 18 Mart Şehitler Günü, 19 Eylül Gaziler Günüdür. Anılan günlerde 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların 
iştiraki ile her yıl anma töreni düzenlenir.


Madde 2 - Şehitler ve Gaziler günlerinin anma törenleri ile ilgili yönetmelik, 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde spordan sorumlu Devlet 
Bakanlığı ile Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca 
müştereken düzenlenir.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.