Endeksler

	AVUKATLIK KANUNUNA BİR GEÇİCİ Madde EKLENMESİNE DAİR KANUN
   

	Kanun Numarası	: 4765     
         Kabul Tarihi 	: 25.6.2002    
	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 28/06/2002 Sayı : 24799
 

Madde 1 - 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici 
Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 20 - 10.5.2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde 
öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda 
olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakkında 11 inci Madde hükmü uygulanmaz. 
 
Avukatlık Kanununun 3 üncü Maddesinin (d) bendi hükmü, 10.5.2001 tarihinde hukuk 
fakültelerinde öğrenci olanlar hakkında uygulanmaz; bunlar sınava tabi 
tutulamaz.


Madde 2 - Bu Kanun 10.5.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.