Endeksler

	2020.5.1933 TARİHLİ VE 2197 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MaddeSİNDE YER ALAN 
	     İÇEL ADININ MERSİN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4764     
   Kabul Tarihi 	: 20.6.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 28/06/2002 Sayı : 24799
 

Madde 1 - 20.5.1933 tarihli ve 2197 sayılı Bazı Vilayetlerin İlgası ve 
Bazılarının Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi 1 inci fıkrasında 
yer alan, “İçel ve Mersin vilayetleri birleştirilerek, merkezi Mersin olmak 
üzere “İçel” vilayeti teşkil edilmiştir.” hükmü, “İçel ve Mersin vilayetleri 
birleştirilerek, merkezi Mersin olmak üzere “Mersin” vilayeti teşkil edilmiştir” 
şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.