Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ
      ARASINDA KARA TAŞIMACILIĞI ALANINDA İLKELER MUHTIRASININ ONAYLANMASININ
			  UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4742    
   Kabul Tarihi 	: 22.1.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 29/01/2002 Sayı : 24655
 
 

Madde 1 - 8 Nisan 1997 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler 
Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA KARA TAŞIMACILIĞI ALANINDA İLKELER MUHTIRASI 
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile İsrail Devleti 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında kara taşımacılığı 
alanında işbirliği için sağlam bir temel oluşturan, Türkiye ile İsrail’in 
coğrafi yakınlığının ve paylaşılan ekonomik ve ticarî çıkarlarının bilicinde 
olarak, aralarında yolcuların seyahatleri ile kargo taşımacılığını 
kolaylaştırmanın yaşamsal bir gereksinim olduğunu tanırlar (kabul ederler).
İki ülke, bu nedenle, yukarıda değinilen amacın tamamlanmasının ve 
gerçekleştirilmesinin temini için gerekli tüm adımları atma konusunda çaba 
harcayacaklardır ve bölgedeki durumlar olgunlaşırsa ve karadan sürekli iletişime 
izin verirse, iki ülke arasında karayolu taşımacılığı alanında ayrıntılı bir 
anlaşma imzalanacaktır.
Anlaşma aşağıdaki ilkelere dayanacaktır.
1. İki tarafça anlaşmaya varılan ilkelere uygun olarak, her bir ülke kendi 
toprağında diğer ülkenin insanlarına ve araçlarına serbest geçiş izni 
verecektir.
2. Hiçbir ülke ayrımcı vergiler koymayacak ya da diğer tarafın insanlarının ve 
araçlarının serbest dolaşımına sınırlama getirmeyecektir.
3. İki ülke, yolculuk ve kargoyla (yükle) ilgili tüm konularda, taşımacılığın 
güvenliği, ulaşım standartları ve kuralları, araçlara lisans verilmesi, 
yolcuların taşınması ve ticarî malların ve kargoların (yüklerin) taşınmasını 
içerecek biçimde, aralarında daha ayrıntılı bir Kara Taşımacılığı Anlaşması’nın 
oluşturulması için ortak bir teknik takım kuracaklardır.
Ankara’da, 8 Nisan 1997 tarihinde İngilizce iki asıl nüsha olarak imzalanmıştır.
 
 
        Prof. Dr. Tansu ÇİLLER                      
 David LEVY     
          Türkiye Cumhuriyeti                      
    İsrail Devleti     
         Başbakan Yardımcısı ve                   
Başbakan Yardımcısı ve                      
            Dışişleri Bakanı                     
     Dışişleri Bakanı