Endeksler

		190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN
		      SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK
				YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4741    
   Kabul Tarihi 	: 16.1.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 19/01/2002 Sayı : 24645
 
 

Madde 1 - Sayıştay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli 
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne 
eklenmiştir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
   LİSTE 
   (I) SAYILI CETVEL

 
   KURUMU: SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
   TEŞKİLÂTI: MERKEZ

 
   İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

                    
 
    
    
   Sınıfı 
    
   Unvanı                     
    
   DerecesiSerbest
   Kadro
   AdediTutulu
   Kadro
   Adedi 
    
   Toplam
   GİHKor. ve
   Güv. Görevlisi 
   - 
     _____________________________
    Toplam 48-48