Endeksler

		GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA
		    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4700     
   Kabul Tarihi 	: 28.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 07/07/2001 Sayı : 24455    

 
 

Madde 1 - 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt 
içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, birinci fıkranın 
(j) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı Genelkurmay Başkanlığınca 
belirlenir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.