Endeksler

		TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
	  ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
		 YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
   
   Kanun Numarası	: 4694     
   Kabul Tarihi 	: 27.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 11/07/2001 Sayı : 24459    

 

Madde 1 - 30 Haziran 2001 tarihinden geçerli olmak üzere; 20.2.2001 tarihli ve 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) 
bendinin (1) numaralı alt bendi ile geçici 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “30 Haziran 2001” ibaresi “31 Ekim 2001” olarak 
değiştirilmiştir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.