Endeksler

	KARADENİZ DENİZ İŞBİRLİĞİ GÖREV GRUBU TEŞKİLİNE DAİR 
	  ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU 
			HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4687   
   Kabul Tarihi 	: 21.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 26/06/2001 Sayı : 24444    

 
 

Madde 1 - 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Karadeniz Deniz 
İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Teşkiline Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun 
bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
NOT: ANLAŞMA METNİ FİLME ALINDIĞI İÇİN BURADA YER ALMAMAKTADIR.