Endeksler
                                        
           İSTANBUL LİMAN TÜZÜĞÜ                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9.4.1982, No : 8/4538          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.4.1925, No : 618           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21.4.1982, No : 17671          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 21, S.1175          
                                        
  Durumu              : 24/7/1996 tarih ve 96/8442 sayılı    
                    Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe   
                    konulan aynı adli Tüzük ile yürürlükten 
                    kaldırılmış olup, yeni Tüzük Külliyatın 
                    3455 inci sayfasında yeralmıştır.