Endeksler
                                        
      DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.5.1971, No: 7/2346          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 22.6.1965, No: 633            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21.5.1971, No: 13842           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 10, S.2316          
  Durumu : 20/8/1993 tarih ve 93/4772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   
       yürürlüğe giren "Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu     
       Tüzüğü'nün 44 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup,yeni 
       Tüzük" Tüzükler Külliyatının 3 üncü cildinde yayımlanmıştır.   
                                        
TÜZÜKLER,KASIM 1993 (Ek-16)