Endeksler
          ESNAF VE SANATKARLARA İŞLETME VE TESİS           
           KREDİSİ OLARAK VERİLMEK ÜZERE TÜRKİYE           
            HALK BANKASINA YATIRILACAK FON             
                HAKKINDA TÜZÜK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  9.2.1978, No: 7/15079        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  2.9.1971, No: 1479          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  7.4.1978, No: 16252         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 17, S. 134        
                                        
  Durumu  : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 2/9/1971 tarih ve 1479 sayılı
         Kanunun 16 ncı maddesi; 19/4/1979 tarih ve 2229 sayılı Kanunla 
         değiştirilmiş olup, Tüzük konusu işlemlerin Yönetmelik hükümle-
         rine göre yapılması öngörüldüğünden ve bu konudaki Yönetmeliğin
         de çıkarılarak yürürlüğe konulmuş olduğu tesbit edildiğinden  
         dolayı mezkür Tüzük'ün dayanağı ve uygulanma imkanı kalmamış  
         olması nedeni ile Külliyattan çıkarılmıştır.