Endeksler
                 1701 -1721                   
                                        
                                        
            TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (1)            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 17.7.1965, No: 6/4940           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 6.10.1983, No: 2908            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 2.9.1965, No: 12090           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 4, S: 3255           
                                        
                                        
Durumu: 6/4/1993 tarih ve 93/4397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe  
    giren Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü'nün 93 üncü maddesi ile yürürlükten
    kaldırılmış olup, yeni Tüzük, Tüzükler Külliyatının 3 üncü cildinde   
    yayımlanmıştır.                             
                                        
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 15)