Endeksler
                 1305 - 1313                  
                                        
            MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE           
             VESAİKİN İMHA EDİLMESİ HAKKINDA            
                  NİZAMNAME                  
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.9.1957, No : 4/9438        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 26.3.1956, No : 6696         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 22.10.1957, No : 9738         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 38, S. 1831         
                                        
  Durumu : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 26.3.1956 tarih ve 6696 sayılı  
       kanun yürürlükten kaldırılarak yerine 15.3.1988 tarih ve 316 sayılı
       KHK. yürürlüğe konulmuş ve 6. maddesine dayanarak Başbakanlıkca  
       "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" adında bir yönetmelik
       çıkarılarak 16.5.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete'de yayım- 
       lanmıştır. Bu sebeple Tüzük metni Külliyattan çıkarılmıştır.