Endeksler
            ANKARA POLİS ENSTİTÜSÜ İLE               
             POLİS OKULLARI TÜZÜĞÜ                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17.3.1945, No: 3/2308          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4.6.1937, No: 3201            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19.4.1945, No: 5986           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 26, S. 232           
                                        
  Durumu : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 3201 sayılı Kanunun 18 inci mad- 
       desi 28/11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile  
       kaldırılmış; 19 uncu maddesi ise 16/6/1989 tarih ve 374 sayılı   
       KHK'nin 1 inci maddesi ile değiştirilecek Tüzük konusunun Yönetme- 
       likle düzenleneceği hükmü getirilmiş ve bu konudaki Yönetmelik yü- 
       rürlüğe girmiş bulunduğundan dayanağı ve uygulanma imkanı kalmamış 
       bulunan mezkür Tüzük metni Külliyattan çıkarılmıştır.       
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1990 (EK - 4)