Endeksler
                                        
         PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :   20.2.1951, No : 3/12564      
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :   22.12.1941, No : 4157        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :   21.3.1951, No : 7764        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :   3, Cildi : 32, S. : 1217       
                                        
                                        
        Durumu: 30/5/1994 tarih ve 94/5702 sayılı Tüzük ile yürürlükten 
            kaldırılmış olup, Yeni Tüzük Tüzükler Külliyatının 3  
            üncü cildinde yayımlanmıştır.