Endeksler
                                        
            POLİS MESLEĞİNE GİRİŞ VE POLİSTE TERFİ          
              ESASLARINI GÖSTEREN NİZAMNAME            
                                        
     Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9.11.1937, No: 2/7620      
     Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4.6.1937, No :3201        
     Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 13.11.1937, No: 3758       
     Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 19, S. 11       
                                        
     Durumu : Bu Tüzük, 23/6/1994 tarih ve 94/5884 sayılı Bakanlar Kurulu 
          Kararı ile yürürlüğe konulan Tüzük ile yürürlükten kaldırıl- 
          dığı için külliyattan çıkarılmıştır.