Endeksler
                  457 - 469                  
                                        
          BELEDİYE MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ TÜZÜĞÜ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.3.1943, No: 2/19673          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 3.4.1930, No: 1580           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.4.1943, No: 5380           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 24,S.262            
                                        
                                        
  Durumu : 21/10/1994 tarih ve 94/6251 sayılı BKK Kararı ile yürürlüğe giren 
       tüzükle yürürlükten kaldırılmış olup,külliyattan çıkarılmıştır.