Endeksler
                                        
                103 - 111                    
                                        
                                        
          BELEDİYE MUHASEBE USULÜ HAKKINDA TÜZÜK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  11.3.1931, No : 10750        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  3.4.1930, No : 1580        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  19.3.1931, No : 1752        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  3, Cildi : 12, S. 92         
                                        
                                        
  Durumu : 1/8/1990 tarih ve 90/789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür- 
       lüğe giren "Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü" nün 103 üncü 
       maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Tüzük 3185 sayfada 
       yayımlanmıştır.                          
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)