Endeksler
                                        
             TAPU SİCİLLİ NİZAMNAMESİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.10.1930, No: 10012          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 17.2.1926, No: 743           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 9.12.1930, No: 1668           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi:11,S.:1966           
                                        
  Durumu              :18/5/1994 tarih ve 94/5623 sayılı Bakan- 
                    lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
                    Tapu Sicili Tüzüğünün 105 inci maddesi  
                    ile yürürlükten kaldırılmış olup yeni  
                    tüzük 3365 inci sayfada yayımlanmıştır.