Endeksler
                 4327-4329                   
                                        
        ULAŞTIRMA ALTYAPILARI RESMİ KANUNU               
                                        
   Kanun Numarası       : 827                      
   Kabul Tarihi        : 26/1/1967                   
   Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 2/2/1967 Sayı: 12517         
   Yayımlandığı Düstur    : Tertip :5 Cilt: 6 Sayfa: 464         
                                        
   Durumu           :Bu Kanun,25/6/1992 tarih ve 3824 sayılı    
                 Kanunun 26 ıncı maddesiyle yürürlükten     
                 kaldırılmış olup,Külliyattan çıkarılmıştır.