Endeksler
          DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDEN VE KERESTE           
          FABRİKALARINDAN SATILAN ORMAN MALLARINDAN          
           VİLAYET HUSUSİ İDARELERİ İÇİN HİSSE            
              ALINMASI HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası     : 7336                        
  Kabul Tarihi      : 8/6/1959                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 15/6/1959 Sayı: 10231            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 1300          
                                        
          Durumu : 23/7/1995 tarih ve 4122 sayılı Kanunun 15/a    
               maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup,     
               külliyattan çıkarılmıştır.