Endeksler
         MUHAFAZASINA LÜZUM KALMIYAN EVRAK VE VESAİKİN         
            İMHA EDİLMESİ HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası      :6696                       
  Kabul Tarihi       :26/3/1956                    
  Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih: 4/ 4/1956 Sayı: 9276           
  Yayımlandığı Düstur    :Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1084         
                                        
  Durumu          :Külliyatın yayımlanmasından sonra, 15/3/1988 ta- 
                rih ve 316 sayılı KHK'nin 7 nci maddesi ile yü- 
                rürlükten kaldırılmış ve sözkonusu Kanun Hükmün- 
                de Kararname TBMM tarafından 28/9/1988 tarih ve 
                3473 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmek 
                suretiyle kanunlaşmıştır.            
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)