Endeksler
           İTHAL VEYA YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN TAŞIT          
            ARAÇLARI, MOTOR, MAKİNA ALET VE             
           CİHAZLARIN TANITMALIK İLE BİRLİKTE            
               SATIŞI HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 632                         
  Kabul Tarihi     : 16/6/1965                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/6/1965 Sayı: 12030             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2888           
                                        
         Durumu : Bu Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun  
              32 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup,   
              Külliyattan çıkarılmıştır.