Endeksler
                                        
        VİCDAN VE TOPLANMA HÜRRİYETİNİN KORUNMASI            
               HAKKINDA KANUN                   
                                        
  Kanun Numarası    : 6187                         
  Kabul Tarihi     : 24/7/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 29/7/1953 Sayı: 8470             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1702           
                                        
  Durumu : Külliyatın yayımlanmasından sonra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı 
       Kanunun 23 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1991 (Ek - 8)