Endeksler
         DUL VE YETİMLERİNİN DE ŞEHİT DUL VE YETİMİ           
             SAYILMASI HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası     : 5795                        
  Kabul Tarihi      : 27/6/1951                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/7/1951 Sayı: 7850             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 32 Sayfa: 1750          

  Madde 1 - 23/6/1941 tarihinde batan Refah vapurunda ölen askeri şahıslar  
şehit, dul ve yetimleri de şehit dul ve yetimi sayılırlar ve haklarında bu ta- 
rihten itibaren şehit dul ve yetimi hükümleri uygulanır.            

  Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.