Endeksler
                2323 - 2327                   
                                        
         HAYVAN HIRSIZLIĞININ MEN'İ HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası      : 5617                      
  Kabul Tarihi       : 22.3.1950                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 27.3.1950 Sayı: 7467           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 1895         
  Durumu          : Külliyatın yayımlanmasından sonra, 27/10/1988  
                tarih ve 3488 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 
                yürürlükten kaldırılmıştır.           
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)