Endeksler
                                        
                                        
                                        
             TOPRAK BAYRAMI KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 4760                        
  Kabul Tarihi     : 15/6/1945                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 16/6/1945 Sayı: 6033             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1198           
                                        

  Madde 1 - Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tari- 
hini takip eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır.       
                                        

  Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.