Endeksler
                 1935 - 1939                  
                                        
                ADLİ SİCİL KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası     : 4664                       
  Kabul Tarihi      : 6/9/1944                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/9/1944 Sayı: 5806            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt : 25 Sayfa: 1398          
                                        
  Durumu : Külliyatın yayımından sonra 22/11/1990 tarih ve 3682 sayılı    
       Kanunun 12 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılması üzerine    
       külliyattan çıkarılmış olup yeni "Adli Sicil Kanunu" Külli-    
       yatın 6 ncı cildinde yer almıştır.                
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)