Endeksler
                                        
            ZONGULDAK ŞİMENDİFER VE LİMAN RÜSUMUNUN         
               TENZİLİ HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 463                         
  Kabul Tarihi     : 6/4/1924                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/4/1924 Sayı: 69             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 393            
                                        

  Madde 1 - Havzai fahmiyede gerek Hükümet ve gerek Ereğli Şirketi tarafından 
işletilen şimendiferlerle Zonguldak limanında ton başına alınmakta olan rüsum  
nısfına tenzil edilmiştir.                           

  Madde 2 - İşbu kanunun icrasına Ticaret ve Maliye Vekilleri memurdur.    

  Madde 3 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.