Endeksler
                1871 - 1875                   
                                        
          CEZA VE TEVKİFEVLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN            
          TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     :4358                        
  Kabul Tarihi      :13/1/1943                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 19/1/1943 Sayı: 5308             
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip:3 Cilt: 24 Sayfa: 157            
                                        
                                        
         Durumu  : Bu Kanun, 6/8/1997 tarih ve 4301 sayılı Kanunun 21 
               inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup,   
               Külliyattan çıkarılmıştır.