Endeksler
      KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ, SOSYAL VE DİĞER        
      HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU (1)      
                                        
  Kanun Numarası    : 4183                        
  Kabul Tarihi     : 31/8/1996                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1996  Sayı : 22753          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt:6  Sayfa: 7575           
                                        
  Durumu        : Anayasa Mahkemesinin 2/10/1996 tarih ve E.1996/61, 
              K.1996/35 Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden   
              Külliyattan çıkarılmıştır.