Endeksler
                                        
        KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞINMAZ MALLARININ         
              SATIŞI HAKKINDA KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4182                        
  Kabul Tarihi     : 30/8/1996                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/09/1996 Sayı: 22755           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa:             
                                        
  Durumu: Bu Kanun Anayasa Mahkemesinin 12.12.1996 tarih ve E.:1996/64    
      K.:1996/47 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup, külliyattan     
      çıkarılmıştır. (Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı için bakı-    
      nız R.G. 24/4/998 - 23322)