Endeksler

  PATENT, FAYDALI MODEL, MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR,  
 YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİ, TOPTANCI HALLERİ, TİCARET VE SANAYİ ODALARI,   
 TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI   
  VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ, TÜRKİYE TURİSTİK OTELCİLER VE     
  TURİZM İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİNİN KURULUŞU, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ     
  VE BİRLİKLERİ İLE GIDA KONULARININ DÜZENLENMESİNE VE TÜRK TİCARET      
   KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ        
   HAKKINDA KANUN İLE SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI    
    HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU          
                                        
  Kanun Numarası      : 4113                      
  Kabul Tarihi       : 8/6/1995                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 24/6/1995 Sayı: 22323         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip:5, Cilt:34, Sayfa:            
                                        
   Durumu          : Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, üç aylık yetki 
                süresi dolduğu için uygulanma imkanı kalmadığın-
                dan külliyattan çıkarılmıştır.