Endeksler
        İL VE İLÇE KURULMASINA DAİR YETKİ KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası        : 4109                     
  Kabul Tarihi         : 31/5/1995                  
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 3/6/1995 (Mük) Sayı: 22302          
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5     Cilt:34  Sayfa:         
                                        
                                        
  Durumu : Bu Kanun Anayasa Mahkemesinin 4/7/1995 tarih ve E.1995/35,     
K.1995/26 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, Külliyattan çıkarılmıştır.   
(Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı için bakınız (R.G.: 2/11/1995 - 22451)