Endeksler
     KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA       
          DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU          
                                        
  Kanun Numarası    : 4066                         
  Kabul Tarihi     : 25/1/1995                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/1/1995   Sayı: 22184           
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 34 Sayfa:             
                                        
                                        
  Durumu        : Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, altı aylık yetki  
              süresi dolduğu için uygulanma imkanı kalmadığından  
              külliyattan çıkarılmıştır.