Endeksler
    DÜZENLENMESİNE, BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLATLANMALARINA,  
    8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI, 19.7.1972 TARİHLİ VE 1615 SAYILI,    
    12.3.1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA   
    İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACI İLE YETKİ     
             VERİLMESİNE DAİR KANUN                
                                        
  Kanun Numarası      : 3990                      
  Kabul Tarihi       : 18/5/1994                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih :18/5/1994  Sayı: 21938 Mük.      
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt:  Sayfa:           
                                        
  Durumu : Anayasa Mahkemesinin;10/6/1994 tarih ve E.1994/50,K.1994/44-1   
       Sayılı Kararı ile yürürlüğü durdurulmuş,5/7/1994 tarih ve 1994/50, 
       K.1994/44-2 Sayılı Kararı ile de iptal edilmiş olduğundan Kanun  
       metni Külliyattan çıkarılmıştır.