Endeksler
                 7381 - 7385                  
                                        
   ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİ İLE ÖZELLEŞTİRME SONUCUNDA    
   DOĞABİLECEK İSTİHDAMLA İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLENMESİNE İLİŞKİN      
     KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ         
           VERİLMESİNE DAİR KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası    : 3987                         
  Kabul Tarihi     : 5/5/1994                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 11/5/1994  Sayı: 21931 Mük.         
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5    Cilt: 33 Sayfa:           
                                        
  Durumu: Anayasa Mahkemesi'nin 7/7/1994 tarih ve E.1994/49,K.1994/45-2 sayılı
      Kararıyla iptal edilmiş olup,Külliyattan çıkarılmıştır.